Bli medlem

Klubben är öppen för medlemskap av all pensionsavgången personal inom Sparbanken Skåne eller dess föregångare. Medlemskap gäller även för dem som arbetat i något av bankens dotterbolag.

Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr /år.

1: Skriv ut och fyll i anmälningsblanketten

Klicka på knappen nedan för att hämta anmälningsblanketten. Om din webbläsare har stöd för interaktiva PDF-dokument, kan du fylla i blanketten direkt i webbläsaren och sedan skriva, signera och posta den med hjälp av det bifogade kuvertet. Annars kan du skriva ut den på sedvanligt vis och fylla i för hand.


2: Skriv ut och fyll i fullmakten

Vi behöver en fullmakt för automatisk överföring av medlemsavgiften. Seniorklubbens årsmöte bestämmer årligen medlemsavgiftens storlek. Avgiften betalas i förskott! Dragningen sker den 1 december och avser medlemsavgiften för året därpå.


3: Posta och invänta besked

Genom att skicka in blanketterna godkänner du att du har läst igenom Information om Seniorklubbens medlemsregister.

När du har skickat in alla blanketter och vi har mottagit dem, kontaktar vi dig med övrig info samt inloggningsuppgifter till hemsidan.

Genom att du lämnat fullmakten kommer medlemsavgiften att dras automatiskt från ditt konto den 1 december årligen. Medlemsavgiften betalas i förskott, t.ex. dragningen den 1 dec. 2014 avser medlemsavgiften för 2015.

Medlemsavgiften för innevarande år betalas in på klubbens bankgiro 801-1793.
Skriv ditt namn och att det avser medlemsavgift på inbetalningen.
Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr.

Välkommen som medlem!