Information om Seniorklubbens medlemsregister

Seniorklubben är enligt Personuppgiftslagen (PUL) skyldig att informera er medlemmar
om vilka uppgifter som finns om er i vårt medlemsregister.

Registret innehåller uppgifter om namn, år och födelsedatum, adress, postnummer, postadress och i de fall vi fått telefonnummer och e-postadress. Det finns noteringar om när medlemsavgifter är betalda. 
Alla uppgifter i vårt medlemsregister används endast för internt bruk, samt vid utskick av information som berör klubbens verksamhet.

Önskar någon av er ett utdrag om vilka egna personliga uppgifter som är registrerade, så går det att kontakta registeransvarig.

Mer om PUL kan läsas på Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se.