Sparbanken Skåne Seniorklubb Finn

Sparbanken Skåne Seniorklubb Finn är en av tre seniorklubbar inom Sparbanken Skåne. Nuvarande medlemmar i klubben har haft sin anställning i den tidigare banken Sparbanken Öresund eller dess föregångare.

I våra stadgar står det bland annat:

Verksamhetens ändamål ska vara att under enkla och gemytliga former odla god kamratanda och verka för trivselskapande aktiviteter bland medlemmarna.

Klubben är öppen för medlemskap av all pensionsavgången personal inom Sparbanken Skåne eller dess föregångare. Medlemskap är öppet även för dem som arbetat i något av bankens dotterbolag.

Klubben har i början av 2017 ca. 150 medlemmar. Som stadgarna säger, vill vi bevara den goda kamratanda som alltid har funnits i våra banker. Vi träffas och umgås, kanske vid en bussutfärd med intressanta besöksmål, kanske vid en god middag eller kanske bara över en kopp kaffe. Huvudsaken är att vi träffas och har trevligt tillsammans. Medlemsavgiften bestäms av årsmötet, och är för tillfället 100 kr per år.

Du som nu lämnar Sparbanken Skåne eller något av bankens dotterbolag med pension är välkommen i vår gemenskap. Här finns beskrivet hur du blir medlem. Du kan också kontakta någon av nedanstående ledamöter i vår styrelse.

Hjärtligt välkommen!

Sparbanken Skåne Seniorklubb Finn
Styrelsen